Mineraler

I likhet med vitaminer, er mineraler nødvendige for mange av prosessene i kroppen vår – dog oftest i veldig små mengder.  I enkelte tilfeller er det imidlertid behov for relativt store mengder, f.eks. gjelder dette kalsium. Andre mineraler som jern, sink og selen trenger kroppen mindre av, disse refereres derfor ofte til som sporstoffer.

Grunnstoffer som regnes som mineraler:

 • Fosfor
 • Kalium
 • Kalsium – se kalsiumtilskudd
 • Klor
 • Magnesium – se magnesiumtilskudd
 • Natrium
 • Svovel
 • Grunnstoffer som regnes som spormineraler:

 • Fluor
 • Jern – se jerntilskudd
 • Jod
 • Kobolt
 • Kopper
 • Krom – se kromtilskudd
 • Mangan
 • Molybden
 • Selen – se selentilskudd
 • Zink – se sinktilskudd
 • Mineraler oversees ofte, men er på samme måte som vitaminer viktige for kroppen. Mange anbefaler å innta mineraltilskudd som del av den daglige kosten, et godt utvalg finner man f.eks. her: