Om vitaminer.no

Vitaminer.no er et nettsted som presenterer informasjon og ressurser relatert til vitaminer, mineraler og kosthold.

Vi vil liste opp relevant informasjon om de ulike gruppene og typene vitaminer, inklusive hvor disse forekommer, vitaminenens egenskaper, anbefalte doser og symptomer på at man har fått for mye eller for lite av en vitamin. Likeledes vil nettstedet inkludere informasjon om mineraler, kosthold og kosttilskudd.